مدت زمان : 20 دقیقه

نمایش پاسخ صحیح سوالات: بعد از زدن دکمه پایان آزمون و دکمه نمایش سوالات آزمون

قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.

 

 

برگشت به صفحه آزمون آیین نامه

برای دیدن کامل محتوا در سایت ثبت نام کنید.