مدت زمان : 20 دقیقه نمایش پاسخ صحیح سوالات: بعد از زدن دکمه پایان آزمون و دکمه نمایش سوالات آزمون قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.     برگشت به صفحه آزمون های آیین نامه رانندگی

این آزمون فقط برای افراد عضو و ویژه قابل مشاهده می باشد.

برای عضویت ابتدا در سایت ثبت نام کرده و حق اشتراک بابت استفاده کامل آزمون ها پرداخت کنید.

ثبت نام