تست آیین نامه شماره 23

مدت زمان : 20 دقیقه نمایش پاسخ صحیح سوالات: بعد از زدن دکمه پایان آزمون و دکمه نمایش سوالات آزمون قبولی در ازمون : باید از 30 سوال به 26 سوال جواب صحیح بدهید.   محدوده زمانی: 0 خلاصه آزمون 0 از 30 سوالات تکمیل شده است. پرسش و پاسخ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Information آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی مدت زمان آزمون : 20 دقیقه (دقیقا شبیه آزمون اصلی) تعداد سوالات : 30…

این آزمون فقط برای افراد عضو و ویژه قابل مشاهده می باشد.

برای عضویت ابتدا در سایت ثبت نام کرده و حق اشتراک بابت استفاده کامل آزمون ها پرداخت کنید.

ثبت نام